Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά

Γλώσσα: Ελληνικά

Πληροφορίες για τη μετάφραση

Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων

Copyrighted by the Hellenic Bible Society, 1997, 2003.